Wat doe ik?

Holistisch Therapeut

Holistisch (alomvattend) is kijken naar het geheel. Dit betekent de mens zien op alle niveaus: lichamelijk, energetisch, mentaal, emotioneel, spiritueel niveau. Je kijkt niet alleen naar de klacht, maar naar het totale beeld.

Holistisch Therapeut is een Zijnsgerichte oriëntatie en werkt met technieken/kennisvormen van holistisch therapie, zoals:

 • Reiki
 • Magnetiseren en healing
 • Familie opstellingen
 • Loslaat technieken
 • MIR methode
 • Psychosomatiek
 • Kernkwaliteiten en spiegelen
 • Energie-werk methodieken
 • Innerlijk kindwerk
 • Systeem werken
 • De basis in karakterstructuren van Reich/Lowen
 • De kennis over wie je werkelijk bent (Gangaji, De Diamant in jezelf).

Reiki

Reiki is een alternatieve geneeswijze. Reiki is gebaseerd op de overdracht van energie tussen de therapeut en de cliënt. Reiki helpt vervelende aandoeningen te voorkomen of, in sommige gevallen, makkelijker te genezen. Het wil in geen geval de gebruikelijke geneeskunde vervangen, wél aanvullen en ondersteunen.

Reiki heeft een positieve invloed op alles waar energie aan te pas komt. Naast mensen is Reiki dus ook geschikt bij dieren, planten en situaties. Reiki wordt ingezet bij klachten van fysieke, emotionele en mentale problemen en wordt lang niet alleen gebruikt bij gezondheidsklachten, maar ook voor het verbeteren van onze levenskwaliteit.

Een reiki behandeling is ook geschikt voor wie niet ziek is maar rust en ontspanning nastreeft. Tijdens de behandeling zitten patiënten gekleed op een stoel of behandeltafel. De reiki-therapeut legt zijn of haar handen op verschillende plaatsen op ons lichaam. Die plaatsen komen overeen met onze zeven chakra’s. De vrijgekomen energie stroomt vervolgens door ons lichaam.

Een reiki- behandeling zorgt voor de meest uiteenlopende reacties en resultaten zoals:

 •     Een warm en heerlijk gevoel
 •     Tintelingen in het gehele lichaam
 •     Een ontspannen en rustig gevoel
 •     Beter slapen
 •     Het tijdig afbreken en afvoeren van giftige afvalstoffen
 •     De werking van onze organen wordt extra gestimuleerd
 •     Onze hormonen komen in evenwicht
 •     Ons zelf genezend vermogen wordt bevordert

 

De meerderheid van de clienten is veel rustiger, slapen beter en voelen zich opgelucht.

Life Coach

Life coaching is motivatie op gang brengen om te veranderen.

De nadruk bij life coaching ligt op het ontwikkelen van cliënten, niet het ‘genezen’. Een life coach ondersteunt de cliënt in het zoeken naar- en het uitvoeren van verschillende mogelijkheden om de doelen van de cliënt te bereiken. Over het algemeen graaft een life coach niet in het verleden van een cliënt en gaat ook niet diep in op de persoonlijke problematiek. De life coach wil er vooral voor zorgen dat de cliënt manieren vindt en ontwikkeld die zijn persoonlijke effectiviteit vergroten, zodat hij de doelen die hij wil bereiken ook daadwerkelijk bereikt.